کد خبر: 739008 A

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

محمد پنبه چی گفت:امروزه بیش از 80 درصد دارایی یک سازمان یا شرکت منابع انسانی و دانش سازمانی آنها هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،محمد پنبه چی در اولین جشنواره نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات و ثبت تجربه کارکنان سلامت با اشاره به رویکرد جدید دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحت عنوان " مدیریت دانش یا مدیریت دانش سازمانی" اشاره و اظهار کرد: این سازمان به دلیل گستردگی و روابط متعدد وظایف فراوان دارد و به همان نسبت دانش و تجربیات ما نیز زیاد است بنابراین در چنین شرایطی نباید موضوعات را چند بار تجربه و فقط از طریق تجربه بیاموزیم.

وی افزود: اگر هم تجربه ای داریم باید آن را مستند کرده و به عنوان دانش سازمانی بهره کنیم زیرا ارزش هر سازمانی به این دانسته ها بستگی دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران با یادآوری اینکه امروزه بیش از 80 درصد دارایی یک سازمان یا شرکت منابع انسانی و دانش سازمانی آنها هستند،گفت: تلاش داریم در این زمینه با بهره گیری از تجربیات  و پتاسیل ها ،کاری ارزشمند و ماندگار داشته باشیم.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به اهدافمان پیشنهادات را بررسی و بهترین ها را انتخاب و همچنین مشکلات را احصاء و راه حل مناسبی برای آن انتخاب می کنیم.

پنبه چی پذیرش پیشنهادات یکی از ابزارهای کمکی برای رسیدن به اهدافمان است .

وی گفت: تغییر رفتار که سالها مغفول مانده بود برای نخستین بار بخش هایی اولیه بصورت مجازی اجرا و نشانه گذاری های خوبی نیز صورت گرفته است و اثرات مثبت آن نیز مشهود است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: تقریبا اهدافمان به بدنه سازمان منتقل شده است و ارائه پیشنهادات خوب نیز بازخورد این هدفمان بود که بخشی از این پیشنهادات نیز عملیاتی شده است.

 

پنبه دانشگاه علوم پزشکی سلامت مشکلات معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر