کد خبر: 737195 A

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران مطرح کرد:

حسین حسن نژاد گفت: مردمی کردن برنامه ها ی دفاع مقدس برای تعمیق و اثرگذاری مضاعف ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،حسین حسن نژاد صبح امروز در جلسه ستاد اردیبهشت مقاومت با بیان اینکه  از ثروت های تولید شده باید به خوبی نگهداری شود اظهار کرد: مردمی کردن برنامه ها برای تعمیق و اثرگذاری مضاعف ضروری است.

وی افزود: باید برنامه های تولیدی را به گونه ای بسازیم که از فرصت ها بهره گیری کنیم نه اینکه در این فرصت ها پاسخگوی برخی از سوء تفاهم ها باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران گفت:اثر گذاری زبان هنر بر کسی پوشیده نیست اما زبان وعظ، خطبه و مداحی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و اینکه سن و نوع و تبلیغاتی که در فضای محیطی داریم نیز نباید فراموش شود.

وی تصریح کرد: برای تولید برنامه در جهت به تصویر کشیدن رشادت های شهدا از همه دستگاه ها ونهادهای جمعی بهره گیری کرد تا برنامه اثرگذاری ارائه کرد.

حسن نژاد ادامه داد: برای بهتر شدن تولید برنامه ها می توان از ظرفیت های شهردای ها به عنوان نهادهای عمومی و مردمی به خوبی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: در فرصت های موجود باید روش گذاری مناسب انجام دهیم تا بهره برداری درست کنیم.

 

 

ثروت دفاع مقدس معاون سیاسی مردمی هنر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر