کد خبر: 726472 A

معاونت توسعه و منابع پشتیبانی خبر داد:

معاونت توسعه و منابع پشتیبانی از اخذ تسهیلات بانکی شهرداری بابل جهت تسریع در انجام پروژه های عمرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،جواد رستم پور معاونت توسعه و منابع پشتیبانی دراین خصوص گفت: با عنایت به بودجه سال 1397 درخصوص اخذ تسهیلات بانکی جهت انجام پروژه های عمرانی سطح شهر و پیگیری های شهرداری دراین خصوص، با استناد به بند 4 مصوبه 70/97/5/ش مورخ 7/11/97 شورای اسلامی شهر اولین مرحله وام در قالب خرید دین جهت تسریع در انجام پروژه های عمرانی از بانک صادرات به حساب شهرداری بابل واریز گردید.

 

بودجه تسهیلات بانکی دین شورای اسلامی شهر شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر