کد خبر: 724833 A

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران:

سید مصطفی موسوی گفت: کارگروه توسعه بنگاههای خرد و کوچک استان با هدف تسریع در برطرف شدن موانع و مشکلات و راه اندازی شهرکهای صنعتی غیردولتی مازندران تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،سید مصطفی موسوی در جلسه کارگروه توسعه بنگاههای خرد و کوچک و متوسط استان که در شهرک صنفی تخصصی غیردولتی بنکداران برگزار شد افزود: بر اساس قانون، ایجاد و صدور مجوز شهرکهای صنفی غیردولتی به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در استانها به شرکتهای شهرکهای صنعتی واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: تاکنون مجوز 2 شهرک صنفی تخصصی غیردولتی در استان صادر شده است.

موسوی با اشاره به درخواستهای متعدد برای ایجاد شهرکهای صنفی تخصصی در استان بیان داشت: با تشکیل این کارگروه توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط، درخواستها بصورت منظم مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: شهرکهای صنفی همانند شهرکهای صنعتی از همه مزایا و معافیتهای قانونی برای شهرکها نیز برخوردار خواهند شد.

ایران صنایع کوچک قانون مشکلات شهرکهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر