کد خبر: 711752 A

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکید کرد:

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر ضرورت مطالعه ملی بررسی مصرف مواد غذایی با هدف ایجاد هماهنگی بین الگوی تولید،عرضه و مصرف در جهت تامین نیازهای تغذیه ای و سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به بروز چاقی در کشور، مشکلات تغذیه ای در دو شکل سوء تغذیه ناشی از کمبود دریافت انرژی و ریز مغذیها و بیش خواری را علل چاقی دانست و بر ضرورت مطالعه ملی بررسی مصرف مواد غذایی تاکید کرد.

وی افزود: تا براساس نتایج آن بتوان سیاستها و برنامه های حوزه غذا و تغذیه را با هدف ایجاد هماهنگی بین الگوی تولید، عرضه و مصرف در راستای تأمین نیازهای تغذیه ای و سلامت جامعه هدفمند نمود.

محسن اعرابی گفت: همچنین باید بررسی مواد غذایی با هدف تعیین کفایت سرانه دریافت انرژی و مواد مغذی، کمک به شناسایی گروهها و جمعیت های در معرض خطر ناامنی غذایی و تغذیه ای به تفکیک استان، مناطق روستایی، شهری و حاشیه شهرها و شناسایی عوامل خطر رژیم غذایی مرتبط با بیماریهای مزمن غیر واگیر(NCD)  انجام شود .

وی افزود: مطالعه ملی  و بررسی مصرف مواد غذایی خانوارهای استان توسط کارشناسان تغذیه شاغل در شبکه های بهداشت درمان با عنوان پرسشگران بررسی مصرف  مواد غذایی خانوار در دستور کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد.

اعرابی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران طرح مطروحه را از طریق مراجعه حضوری درب منازل شهروندان و مصاحبه مستقیم با افراد جهت جمع آوری داده های الگوی مصرف مواد غذایی خانوار از تاریخ 1 دی ماه تا 1 اسفند ماه سالجاری در مناطق روستایی، شهری و حاشیه شهر در کل استان در دست اجرا دارد .

 

تغذیه چاقی دانشگاه علوم پزشکی سلامت مواد غذایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر