کد خبر: 711686 A

با حکم استاندار مازندران؛

احمد حسین زادگان با صدور احکام جداگانه ای؛ حسن یحیی پور را به عنوان شهردار پل سفید و محمد زحمتکش را به عنوان شهردار شیرود منصوب کرد. ‎

به گزارش خبرنگار ایلنا،طی احکام جداگانه ای از سوی استاندار مازندران، شهرداران جدید پل سفید و شیرود منصوب شدند.

احمد حسین زادگان با صدور احکام جداگانه ای؛ حسن یحیی پور را به عنوان شهردار پل سفید و محمد زحمتکش را به عنوان شهردار شیرود منصوب کرد.

شهرداران پل سفید و شیرود با امضاء میثاق نامه خدمت صادقانه شهرداران با استاندار مازندران، متعهد به اجرای مفاد آن در راستای مدیریت شهری شدند.

 

منصوب سفید شهرداران پل شیرود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر