کد خبر: 702285 A

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تولید یک میلیون و 192 هزار تن شلتوک از کشت اول، کشت مجدد و پرورش رتون برنج در شالیزارهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد تقی شکوهی با اشاره به پایان برداشت برنج از مزارع پرورش رتون و کشت مجدد استان در سال جاری، از تولید یک میلیون و 192 هزار و 43 تن شلتوک از کشت اول و مجدد برنج و پرورش رتون در زمین های شالیزاری خبر داد و گفت: از 29 هزار و 397 هکتار مزارع پرورش رتون با متوسط عملکرد دو هزار و 26 کیلوگرم، 59 هزار و 554 تن شلتوک برداشت شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: از 35 هزار و 422 هکتار اراضی کشت مجدد برنج با میانگین عملکرد سه هزار و 539 کیلوگرم، 125 هزار و 373 تن شلتوک استحصال شد.

شکوهی افزود: از  168 هزار و 378 هکتار سطح کشت ارقام محلی با متوسط عملکرد چهار هزار و 523 کیلوگرم، 761 هزار و 588 تن شلتوک و از 34 هزار و 450 هکتار سطح زیرکشت ارقام پرمحصول با متوسط عملکرد هفت هزار و 128 کیلوگرم، 245 هزار و 558 تن شلتوک و در مجموع یک میلیون و هفت هزار و 116 تن شلتوک از کشت اول در زمین های شالیزاری مازندران برداشت شد.

وی در پایان گفت: با احتساب برداشت 184 هزار و 927 تن شلتوک از مزارع پرورش رتون و کشت مجدد، امسال یک میلیون و  192 هزار و 43 تن شلتوک در زمین های شالیزاری مازندران تولید شد.

 

برنج جهاد کشاورزی زمین معاون تن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر