کد خبر: 701061 A

دادستان مرکز مازندران خبر داد:

دادستان مرکز مازندران خبر داد: اعاده بیش از 146 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت المال دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از اعاده بیش از 146 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت المال طی 6 ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، سید یونس حسینی عالمی با ارائه آماری از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال 482 پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی(از طریق اجرای احکام قضایی قطعی و تبصره ذیل ماده 55) تشکیل و به اتهامات 512 نفر رسیدگی شده است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران ادامه داد: در این راستا بیش از 146 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خلع ید و به بیت المال اعاده شد.

حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در حال حاضر 53 پرونده در دادسرا و 50 پرونده در دادگاه های استان در حال رسیدگی بوده و 379 پرونده در دادگستری های سراسر استان مختومه شده است.

وی با اشاره به پرونده های متشکله در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اظهار کرد: در این خصوص در قالب یکهزار و 573 پرونده به اتهام 548 نفر رسیدگی و 15هکتار از اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

دادستان مرکز مازندران در ادامه گفت: در این حوزه، 162 پرونده در دادسرا و 179 پرونده در دادگاه مفتوح بوده و 207 پرونده مختومه شده است.

حسینی عالمی افزود: یکهزار و 573 پرونده اعلام شده فوق الذکر، شامل پرونده های قضایی در دادسرا (کیفری) و دادگاه (حقوقی) و نیز اخذ دستور قضایی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری است که اکثر آنها مشمول اجرای تبصره مزبور بوده و در بدو شروع به جرم توسط جهاد کشاورزی اقدام و اعاده به وضع سابق شد.

دادستان مرکز مازندران به اهم اقدامات انجام شده شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل نیز اشاره کرد و گفت: 42 پرونده دراین خصوص تشکیل و به پرونده 37 متهم رسیدگی شد که بر این اساس حدود چهار هکتار از حریم سواحل استان آزادسازی شده است.

حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل مازندران، 28 پرونده در دادسرا و یک پرونده در دادگاه در حال رسیدگی بوده و 14 پرونده مختومه شده است.

وی همچنین در خصوص عملکرد دادستانی در حوزه جرائم مرتبط با منابع آبی و چاه های غیرمجاز طی 6 ماه نخست امسال اظهار کرد: در این راستا 60 پرونده تشکیل شده است و در حال حاضر 18 پرونده در دادسرا و 40 پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است؛ 20 پرونده نیز در این حوزه مختومه شده است.

حسینی عالمی با اشاره به وجود 6 هزار و 172 چاه غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: 25 پرونده مربوط به چاه های غیرمجاز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و هشت دستگاه مخصوص حفاری غیرمجاز توقیف شده است

 

استان مازندران حقوق دادستان عمومی و انقلاب قانون منابع طبیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر