کد خبر: 699113 A

مدیر امور آبفا شهری نوشهر اعلام کرد:

مدیر امور آب وفاضلاب شهری نوشهر گفت: در حال حاضر 302 هزار و 500 متر شبکه و خط انتقال آب در شهرهای نوشهر، پول و کجور و 69هزار متر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر نوشهر وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،مدیر امور آبفا شهری نوشهر با بیان اینکه  19هزار و 639 مشترک آب(36261 آحاد)  و 4598 مشترک فاضلاب (9736 آحاد) در این شهرها از خدمات این امور بهره مند می شوند، افزود: در سال گذشته 392 اشتراک آب و 279 اشتراک فاضلاب در امور نوشهر واگذار، 211 انشعاب استاندارد سازی و نسبت به نصب 340 انشعاب آب و 478 انشعاب فاضلاب اقدام شد.

وی با اشاره به اصلاح  و توسعه 8هزار متر شبکه آبرسانی و 6730 متر توسعه شبکه فاضلاب در امور نوشهر، از احداث خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ اسپید به مخزن پولقانی به طول 2500 متر درسال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته از منابع داخلی محوطه چشمه اسپی او بهسازی،  ایستگاه پمپاژ آب مخزن اسپید شهر پول به ظرفیت 22 لیتر در ثانیه احداث  شد.

مدیر امور آبفا شهری نوشهر در خصوص تامین آب پایدار شهر کجورگفت: چاه جدید شهرکجور به ظرفیت 15 لیتر در ثانیه تجهیز و راه اندازی شد.

 موسوی، احداث 1200 متر خط انتقال آب از چاه جدید شهر کجور به مخزن موجود ، نصب و راه اندازی سامانه گندزدایی آب ژاول در شهر پول و کجور  را ازمهمترین اقدامات صورت گرفته در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه طی 6 ماهه اول امسال عملیات استانداردسازی آزمایشگاه آب امور انجام و سامانه PLC و کنترل مرکزی تاسیسات فاضلاب راه اندازی شد، تصریح کرد: در این مدت الکتروموتور 75 کیلووات ایستگاه پمپاژ چشمه گردوک تعویض، تابلو سنجش چاه آب شهر پول خریداری، عملیات بهسازی کانالهای آبروی چشمه اسپی او اجرا، واحد آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب برای تهیه کیک لجن راه اندازی، جابجایی موقت خط انتقال 400 میلی متری آسیب دیده پل ماشلک در پی سیل و طغیان رودخانه انجام شد.

مدیر امور آبفاشهری نوشهر، به تشریح طرحهای در دست اجرا در شش ماهه دوم سال 97 پرداخت و افزود: این طرحها شامل احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در بخشهایی از شهر نوشهر به طول 10 کیلومتر، تکمیل طرح منهول پمپ فاضلاب محدوده زندان نوشهر، برق رسانی و اجرای طرح روشنایی و حفاظت هوشمند  محوطه چشمه اسپی او، تکمیل زون بندی شبکه آب غرب نوشهر، تکمیل  و ارتقای ظرفیت ایستگاه پمپاژ فاضلاب نوشهر، اصلاح انشعابات آب در مسیرهای اصلاح شبکه، تکمیل طرح حفاظت هوشمند تاسیسات چشمه گردوک و سنگ تجن، تهیه طرح و اجرا و نصب دور بین مدار بسته در ساختمان اداری امور نوشهر می باشد.

 

آب و فاضلاب پول روشنایی زندان استاندارد سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر