کد خبر: 697081 A

مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری :

مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری مقابله با نظام سلطه را پیام انقلاب دانست و افزود: نظام سلطه ، نظام تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم است اما منطق انقلاب نه ظلم می کند و نه ظلم می پذیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری،مجید مصلحی عصر امروز چهارشنبه در نشست چالش چهل ساله با محوریت تحلیل عنصر مقاومت در انقلاب اظهار داشت: سیاست های نظام سلطه در طول تاریخ بویژه تاریخ معاصر گسترس سه عنصر جنگ، فقر و فساد است.

وی افزود: نظام سلطه با در نظر گرفتن این سه عنصر برآن است تا مردم را خسته و ناامید کرده و سلطه گری کند.

 مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری مقابله با نظام سلطه را پیام انقلاب دانست و افزود: نظام سلطه ، نظام تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم است اما  منطق انقلاب نه ظلم می کند و نه ظلم می پذیرد.

وی ادامه داد: آن کسانی که خودشان سلطه گرند، یعنی دولت های جبار، شبکه های اقتصادی مکنده ی ثروت های ملی، ثروت های ملت ها ،با این پیام مخالفند ،چون ظلم می کنند.

مصلحی افزود: پیام انقلاب اسلامی مورد توجه فطرت پاک قرار گرفته است و نظام سرمایه داری و لیبرال دمکراسی با این پیام دچار چالش شده است.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی همان نظام مقاوم است ، بیان کرد: خیلی از نظام ها فرصت طلبی کردند،خیانت کردند و یا با دشمن ساختندو خیلی هاکنار رفتند فریب خوردند و شعارهای دشمن را پذیرفتند.

مصلحی به گروه های مختلف اشاره کرد و گفت: یک دسته کسانی هستند که از دشمن استقبال نکرده اند ولی الان که دشمن دارد وارد می شود یا آمده ، فرصت طلبی می کنند و خودشان را به او نزدیک و یا به کمک می کنند به امید اینکه از او کمک و توجهی دریافت کنند یا آزاری نبینند که گروه فرصت طلبان هستند.

مصلحی ادامه داد: یک دسته بطور طبیعی حال و حوصله این کارها را ندارند یا ترسو هستند یا آگاهی لازم را ندارند بنابراین در خانه ها می مانند و تسلیم سرنوشت می شوند اینها احتمالا تحت تاثیر تبلیغات اشغالگر قرار می گیرند و حضور انها را توجیه می کنند و تسلیم می شوند،برای آنها چندان تفاوتی ندارد چه اتفاقی افتاده است اینها گروه تسلیم شدگان هستند.

وی افزود: دسته دیگر کسانی هستند که ایستادگی می کنند و می دانند از بین رفتن هویت چه معنای مصیبت باری برای یک ملت می باشد ،این گروه می دانند که اشغالگر اگر مسلط شد به هیچ کس و هیچ چیز رحم نخواهد کرد و این دسته به عشق خانه ،شهر و گذشته تاریخی خود از خانه بیرون می آیند و مقاومت می کنند ،اینها گروه مقاوم هستند.

مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری بیان کرد:تمام نظام های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با پیام انقلاب اسلامی دچار چالش شده اند وتحریم، جنگ داخلی، فساد و غیره ناشی از چالشی است که انقلاب اسلامی برای این نظام ها ایجاد کرده است.

 

انقلاب جنگ سیاست استان ها نظام سلطه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر