کد خبر: 660618 A

استانداری که دغدغه توسعه متوازن دارد و مسئولانی که ...؟!

بخشی نگری به فرآیند توسعه استان مازندران بلای جان مازندران شده است.

استاندار پر تلاش و خستگی ناپذیر مازندران به مناسبت هفته دولت ضمن تشریح دستاوردهای عملکرد دولت تدبیر و امید در این استان،از دغدغه هایی سخن گفت که سال ها مردمان خوب این دیار را رنج می دهد و گویی پایانی بر آنها متصور نیست.

آقای اسلامی اگر چه از سرمایه گذاری 100 هزار میلیارد ریالی دولت در استان مازندران طی 5 سال گذشته خبر داده اما شاه کلید صحبت های او در این است که "نمی دانیم  که مازندران باید قطب صنعت، خدمات و کشاورزی و یا گردشگری باشد".

به عنوان یک رسانه بی طرف که دغدغه توسعه همه جانبه استان مازندران را داریم و همواره تلاش نموده ایم در انعکاس فعالیت های صورت گرفته نهایت امانت داری و صداقت در گفتار را رعایت نماییم ذکر نکاتی چند را ضروری می دانم.

1. آقای استاندار در صحبت های خویش در جمع خبرنگاران از بخشی نگری و نبود نگاه جامع به توسعه متوازن تمامی بخش ها در استان مازندران سخن گفته و ریشه عقب ماندگی ها را درهمین عرصه تحلیل می نمایند. بلی ! مشکل همین جاست که مسئولان محترم مازندران در سال های اخیر شتاب بخشی به روند توسعه را در دستور کار قرار داده اند بی آن که مشخص کنند توسعه در بخش صنعت باشد، کشاورزی را محور قرار دهند و یا گردشگری!! و امروز نمی دانیم از چه چیزی دفاع کنیم ! دوره ای در بوق و کرنا کردند که مازندران می تواند قطب صنعت باشد و کشاورزی را به هرشیوه ای نابود کردند! گفتند از مزیت های صنعت گردشگری غافل شده ایم در حالی که نه برنامه ای داشتند و نه پیگیری کردند و امروز مازندران مانده با کلی حسرت و آه!!

2. بلی! بخشی نگری به فرآیند توسعه استان بلای جان مازندران شده است! مثال واضح و نزدیک این ادعا که مورد انتقاد استاندار محترم نیز بوده اختلاف نظر نمایندگان محترم مازندران در مجلس راجع به تصمیمات اتخاذ شده در مورد تعیین برخی مناطق استان به مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و تجاری است؛ به گونه ای که صدای اعتراض آقای اسلامی و این که در این باره تحت فشارهای شدید است؛ بلند می شود! سوال این است که مگر آقایان محترم مسئول در استان و از جمله نمایندگان محترم مردم همواره ندای وحدت و یکپارچگی سرنمی دهند؟ اگر این چنین است و عزیزان مسئول در استان دغدغه توسعه استان را دارند؛ چرا باید مصوبات قانونی شورایی در استانداری مورد انتقاد برخی نمایندگان قرارگیرد؟

آیا بهتر نیست که متخبان مردم در جای جای استان به جای پیگیری موارد منطقه ای که اخیراً مورد اختلاف و محل چالش گردیده در اندیشه کمک به توسعه متوازن استانی باشند!

3. استان مازندران ثروتمند است و به هیچ وجه نباید آن را فقیر و محروم نامید و بزرگترین ثروت استان جوانان غیور و نیروهای متخصصی است که به دلایل متعددی هرز می روند! در استان ما صنعت می تواند محور توسعه باشد؛ بخش کشاورزی قطب توسعه بوده و هم اکنون نیز می تواند محور توسعه باشد و اگر به مزیت های صنعت گردشگری در استان توجه شود این بخش می تواند بار توسعه را به دوش بکشد و متاسفانه از هر سه بخش غافل گشته ایم و هر مسئول و مدیر و نماینده محترمی در پی آن است که منطقه خود را به توسعه برساند غافل از این که توسعه متوازن و متعادل، نسخه شفابخش مازندران است.

4. سخن در این باب بسیار است و امید در متون بعدی بیش از این به چالش های پیش روی توسعه استان مازندران بپردازیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار/تو خوشنود باشی و ما رستگار

محمد درخشنده

 

استان مازندران دولت صنعت کشاورزی منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر