کد خبر: 652825 A

هشدارشدید اللحن تشکل های کارگری و بازنشستگی مازندران به طراحان استیضاح وزیر تعاون و کار؛

نهادهای کارگری وکانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران دررابطه با استیضاح وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی وعواقب ناشی ازآن به نمایندگان مجلس هشدار دادند.

به گزارش "ایلنا" ازساری، "نصرالله دریابیگی" نماینده کارگران مازندران ومسئول ارشد بازنشستگان تامین اجتماعی استان امروز درجمع تشکل های کارگری واعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران ، استیضاح وزیر تعاون وکار را استیضاح میلیونها کارگروتوهین به مقام شامخ نیروی کار وبازنشستگان عنوان کرد وگفت: به مجریان طرح استیضاح وزیر کار و نمایندگانی که آنان را همراهی می کنند، هشدار می دهیم که مراقب سیل اعتراضات شدید جامعه کارگری باشند.

این فعال باسابقه کارگری درمازندران وکشورتصریح کرد: 12 بندی که درمتن نامه استیضاح وزیرتعاون وکارمطرح شده متوجه دولت ووزیران اقتصادی دولت تدبیر وامید است وباید دولت استیضاح شود ونه شخص وزیرتعاون وکار!

دریابیگی با بیان این که وزیر تعاون مقابل سهم خواهی برخی نمایندگان ایستاده واجازه نداده تامین اجتماعی حیاط خلوت افراد وگروه ها باشد؛ تصریح کرد: مشکل امروز تامین اجتماعی، "علی ربیعی" نیست! مشکل این سازمان، دخالت های گوناگون دولت وافراد وگروه ها دراین سازمان است وسهم خواهان با اهرم استیضاح می خواهند به منافع خود دست پیدا کنند.

وی خطاب به برخی نمایندگان مجلس که آتش بیارمعرکه شده اند؛ گفت: هشدار می دهیم، ازسکوت ونجابت کارگران سوء استفاده نکنید! خدا نکند که روزی بیاید وما شما آقایان را رسوا کنیم! شما ازهم اکنون خواب وزارت برای دوستان را می بینید وتنها چیزی که برای شما مهم نیست، منافع کارگران وبازنشستگان است.

میرعلی شیرافکن دیگر نماینده کارگران استان گفت: مراحل قانونی استیضاح درمورد برادرمحترم، دکتر علی ربیعی ملاحظه نشده و او بی آن که درکمیسیون مربوطه حاضرشود،روز چهارشنبه باید پای میز استیضاح به نمایندگان پاسخ دهد؛ ازاین رو این استیضاح را غیر قانونی می دانیم!

او گفت: چگونه است که مهر اعتماد مجدد مجلس به ربیعی خشک نشده عده ای درآشفته بازارکشور، یادشان می افتد که وزیر تعاون وکار را استیضاح کنند؛ این اقدامات مشکوک است وپاسخ کارگران وتشکل های کارگری قطعاً کوبنده خواهد بود.

شیرافکن گفت: استیضاح وزیر تعاون وکار، سیلی به گوش کارگران وبازنشستگان واقشارمحروم جامعه است واین اقدام بی پاسخ نخواهد ماند؛ "علی ربیعی" ازجنس کارگران است وبه آنانی که می خواهند ایشان را ازعرصه خدمت حذف نمایند هشدار می دهیم که کارگران درانتخابات مجلس بعدی جواب این بی حرمتی ها را خواهند داد.

سید هادی ساداتی،رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی و عضو ارشد کانون عالی انجمن کارگران ساختمانی کشور نیز در سخنانی تاکید کرد: استیضاح محبوب ترین وزیردولت آقای روحانی وحامی واقعی کارگران ومحرومان توسط مجلسی که خود را دلسوزمردم می داند مایه تعجب وشگفتی است و قطعا این اقدام به اتحاد وهمدلی بیش از پیش جامعه شریف کارگری وبازنشستگان منجر خواهد شد.

او گفت: لازم نیست که نمایندگان مجلس دلسوز منافع کارگران وبازنشستگان درسازمان تامین اجتماعی باشند؛ این جامعه شعور دارد وتفاوات خادم وخائن را متوجه می شود وما این را درایام انتخابات بعدی خواهیم گفت.

وی گفت: گواهی می دهم که برخی ازنمایندگان محترمی که درصدد استیضاح وزیر تعاون وکارهستند، به دنبال سهم خواهی بوده وچون آقای "ربیعی" مانع ازدستیابی آنان به اهدافشان شده، خشم وغضب آقایان را برانگیخته وامروز با سلاح "استیضاح" به جنگ وزیرخدمت وعاشق نظام وانقلاب وسرباز امام راحل ورهبرانقلاب آمده اند وقطعا شکست خواهند خورد.

 

استیضاح بازنشستگی تامین اجتماعی نمایندگان مجلس وزیر تعاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر