کد خبر: 524012 A

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل :

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل گفت:خانواده ها فقط نگاه آموزشی به فرزندانشان دارند و این نگاه آموزشی و غفلت از پرورش موجب می شود .

 رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل در  جلسه شورای مبارزه با موادمخدر،در خصوص آسیب های اجتماعی گفت: انسان از زمانی که پا به حیات اجتماعی گذاشته است با مسائل اجتماعی درگیر بوده است با توجه به رشد علم و فناوری این مسائل اجتماعی تبدیل به آسیب های اجتماعی شده است که امروزه همه افراد را درگیر کرده است.

وحید حسین زاده افزود:با توجه به شبکه های مجازی و فضاهای اینترنتی که وجود دارد این آسیب ها به خود به آسیب های نوپدید تغییر پیدا کرده است و امروزه درگیر آسیب های اجتماعی نوپدید جامعه هستیم.

وی در مورد بحث اعتیاد در شهرستان آمل  تصریح نمود: در بحث اعتیاد دو رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد که در رویکرد نرم افزاری در بحث اعتیاد بحث خانواده است که متولی اصلی یک فرآیند عنوان می شود و آن چیزی که امروزه به حلقه فراموشی رفته است خود خانواده می باشد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل  با بیان اینکه ضعف مدیریت خانواده ایجاد می کند که ما امروزه درگیر آسیب های اجتماعی باشیم  گفت :در خانواده آن چیزی که مطرح است و مورد غفلت واقع شده است بحث پرورش می باشد پرورش مکمل آموزش است ولی امروزه خانواده ها فقط نگاه آموزشی به فرزندانشان دارند و این نگاه آموزشی و غفلت از پرورش موجب می شود که امروزه بچه به خاطر آن فاصله ایی که بین خانواده و فرزند ایجاد شده است بحث آموزه های دینی و پرورشی را فراموش کنند و درگیر آسیب های اجتماعی شویم.

حسین زاده آسیب هایی همچون  ،کودکان کار, خودکشی, دختران فراری, تن فروشی دختران و زنان آسیب دیده و... همه این ها ریشه در خانواده دارد.

وی گفت :در بحث اعتیاد ما درسال 93, سه مرکز ترک اعتیاد داشتیم که 200 نفر از بانوان و 3 هزار و پانصد نفر از آقایان را مورد پذیرش قرار می دادیم.در سال 94 مرکز درمان سلامت اعتیاد را گسترش دادیم که مرکز 300 نفر از بانوان و چهار هزار و 800 نفر از آقایان را پذیرش می کرد. همچنین در سال 95 یک مرکز دیگری اضافه کردیم به اسم مرکز سلامت درمان و اعتیاد که 360 نفر از بانوان و پنج هزار و 400 نفر از آقایان را مورد پذیرش قرار می دادیم.

حسین زاده با بیان اینکه رشد اعتیاد زنان امر بسیار نگران کننده ای است ، خاطر نشان کرد:ا به دلیل مسائل مختلفی چون تناسب اندام, بحث جنسی و...مصرف آنها به طور ناخودآگاه انجام می گیرد.

وی گفت:حدود 16هزار پایگاه اینترنتی به صورت رایگان تبلیغ مواد مخدر می کنند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل افزود:در بحث درمان و کمپ ها در سال 93, پنج کمپ با مجوز داشتیم که در سال 95 از سنین 18-29 سال 980 نفر در این مرکز پذیرش شدند و از سنین 30-55 سال 670 نفر مورد پذیرش قرار گرفتند که رشد 10 درصدی را نسبت به سال گذشته در بحث پذیرش کمپ ها داشته ایم.

حسین زاده در خصوص اشتغال محور اعتیاد خاطر نشان کرد: طرحی است که مبتنی بر جامعه و خانواده می باشد که از عزیزان کمک می گیریم که 6 محلات را پوشش دادیم و اکنون 9 محلات دیگر را تحت پوشش قرار دادیم که نزدیک به 9 هزار نفر تحت پوشش این محلات می باشند که از ما خدمات و آموزش می گیرند.

وی ادامه داد :یکی از کارهایی که در بهزیستی انجام می شود بحث آموزش مهارت زندگی است که قراردادی با آموزش و پرورش بسته ایم که می خواهیم این طرح را در دانشگاه ها و مدارس اجرایی کنیم.

حسین زاده همچنین به بحث آگاه سازی پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و افزود: در سال 94 حدود13 هزار و پانصد نفر را در مدارس و دانشگاه ها آموزش دادیم و در سال 95, 16هزار  نفر و در سال 96 تا به امروز نزدیک به 8 هزا رو چهارصد نفر از عزیزان را تحت پوشش آموزش مهارت زندگی قرار داده ایم.

 

آسیب های اجتماعی بهزیستی پوشش خانواده درمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر