کد خبر: 255933 A

رسولی در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم رشد:

مدیران و دبیران در مدرسه بایدشرایطی ایجاد کنند تا دانش آموزان مشارکت در کار گروهی را آموزش ببینند تا در آینده با مشارکت در توسعه جامعه گام های موثری بردارند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر گفت: جشنواره فیلم رشد بهانه ای برای تعامل فرهنگی و علمی ایران با ۴۰ کشور دنیا است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قائم شهر، محمد رسولی در مراسم اختتامیه چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد در کانون براداران شهرستان قائمشهر با بیان اینکه باید سعی شود در جشنواره فیلم رشد پرچم فرهنگی جمهوری اسلامی را به اهتزار در آوریم اظهار داشت: این جشنواره موجب بالندگی و نشاط دانش آموزان و جامعه دانش آموزی خواهد شد.

وی افزود: فیلم های شرکت کننده در جشنواره رشد در کانون برادران و مشارکت مدارس هر روز صبح و عصر با تفکیک دختران و پسران برای دانش آموزان شهرستان قائم شهر به نمایش در آمد.

رسولی اظهار داشت: مدارسی که نتوانستند برای دیدن فیلمها به کانون بیایند در مدارس اقدام به پخش فیلم برای دانش آموزان نمودند.

مدیر آموزش و پرورش قائم شهر با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد بهانه ای برای تعامل فرهنگی و علمی ایران با ۴۰ کشور دنیا است تصریح کرد: آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر به دنبال مدرسه ای با نشاط و شاداب است و میخواهیم دانش آموز پرسشگری در سطح مدارس رشد کند.

وی، با بیان اینکه دانش آموزان باید در سطح مدارس در کارهای گروهی مشارکت کنند اظهار داشت: مدیران و دبیران در مدرسه بایدشرایطی ایجاد کنند تا دانش آموزان مشارکت در کار گروهی را آموزش ببینند تا در آینده با مشارکت در توسعه جامعه گام های موثری بردارند.

رسولی با بیان اینکه اگر تعامل و همکاری با آموزش و پرورش انجام شود و مدارس در راه رسیدن به اهداف توسعه نظام آموزشی قدم بردارند گفت: در این صورت می توانیم در پیشرفت جامعه نقش مهمی ایفا کنیم.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش شهرستان ایران جامعه جشنواره فیلم دانش آموز دانش آموزان رشد مدرسه مدیر آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر