کد خبر: 255621 A

در دیدار شهردار قائمشهر با مدیرکل راه آهن شمال انجام شد:

یکی از مهمترین معضلاتی که در سیستم های مختلف حمل و نقل وجود دارد، تصادفات و سوانحی است که در این سیستم ها اتفاق می افتد

در دیداری که بین گران پاشا مدیرکل راه آهن شمال و حجازی شهردار قائمشهر برگزار شد، طرفین بر افزایش احداثزیرگذر در مناطق پرتردد قائمشهر توافق کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن شمال در دیداری که بین گران پاشا مدیر کل راه آهن شمال و حجازی شهردار قائمشهر برگزار شد، طرفین بر افزایش احداثزیرگذر در مناطق پرتردد قائمشهر توافق کردند.

گران پاشا در این دیدار گفت: یکی از مهمترین معضلاتی که در سیستم های مختلف حمل و نقل وجود دارد، تصادفات و سوانحی است که در این سیستم ها اتفاق می افتد.

مدیرکل راه آهن شمال افزود: وقوع تصادفات و سوانح علاوه بر وارد آوردن صدمات جانی و هزینه های هنگفت مالی، آثار و تبعات اجتماعی زیان بار نیز به دنبال داردوجلوگیری از بروز عوامل موثر در وقوع سوانح ریلی و راهکارهای پیشگیری یا کاهش آثار زیان بار این سوانح در مقوله ایمنی حمل و نقل صورت می گیرد.

گران پاشا اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در چند سال اخیر پاسخ خوبی به کاهش سوانح داده است احداثتقاطع های غیر همسطح در درون شهرها است. این نوع گذرگاهها علاوه کاهش سوانح، باعثاز میان رفتن تدریجی فاصله طبقاتی – اجتماعی میان ساکنین طرفین ریل راه آهن نیز خواهد شد. زیرا باعثتوزیع یکسان خدمات شهری در هر دو منطقه شده و رشد یکسانی را در آینده بوجود خواهد آورد.

وی با توجه به اهمیت ایمنی در راه آهن، بیان داشت: یکی از مهمترین دغدغه¬های راه آهن شمال، مجاورت راه آهن با محل های مسکونی شهری و روستایی درطول مسیراست. این مجاورت، احساس مسئولیت مسئولین راه آهن شمال را برای حفظ جان شهروندان دوچندان نموده است و به همین دلیل در سال های اخیر این اداره کل نهضتی را برای احداثزیرگذرهای عابر پیاده یا تقاطع های غیر همسطح ماشین رو آغاز کرده است تا ان شاالله بتواند ضریب ایمنی شهروندان را افزایش دهد.

مدیر کل راه آهن شمال در ادامه بیان اشت: در این راستا شهروندان نیز باید با رعایت مقررات عبور و مرور در راه آهن در حفظ جان خود و افزایش ایمنی سیر قطارها، راه آهن را یاری کنند.

همچنین در این دیدار حجازی شهردار قائمشهر با اشاره به اینکه زیرگذرهای احداثشده در قائمشهر نقش بسزائی در روان سازی ترافیک شهری و کاهش تصادفات داشته است گفت: با توجه به عبور راه آهن از مسیر داخل شهر، شهرداری قائمشهر متقاضی احداثتعداد بیشتری زیرگذر در نقاط پرتردد شهر است و در این کار آماده هرگونه همکاری با راه آهن است.

وی احداثاین زیرگذرها را در تقسیم خدمات شهری بسیار موثر دانست و ابرازامیدوای کرد تا با این همکاری بتوانیم خدمات ارزنده ای در راستای حفظ جان شهروندان وحل مشکل ترافیک ارائه نماییم.

اداره کل راه ترافیک حمل و نقل راه آهن رشد روابط عمومی شهرداری شهری و روستایی فاصله طبقاتی قائمشهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر