کد خبر: 254449 A

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران:

باید از ظرفیتهای واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی بمنظور برگزاری آموزش ایمنی و بهداشت استفاده کرد تا واحدهای تولیدی بتوانند با کسب دانش مربوطه، نسبت به ایجاد امنیت نیروها و امکانات فنی خود به بهترین صورت اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: بمنظور گسترش همکاری آموزشی و ارتقاء مهارت نیروی انسانی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، تفاهم نامه همکاری شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل فنی و حرفه ای مازندران منعقد گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی گفت: مهمترین سرمایه بخش صنعت، نیروی انسانی بوده و بخش اعظم مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، عدم آموزش صحیح نیروی انسانی است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: بیشترین نیاز به آموزش، مربوط به صنایع خُرد است که باید بر روی این صنایع متمرکز شود و در این راستا، واحدهای بزرگ صنعتی باید به سمت بازار محوری هدایت گردند و واحدهای تولیدی کوچک نیز باید مهارت محور شوند.

موسوی بیان داشت: باید از ظرفیتهای واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی بمنظور برگزاری آموزش ایمنی و بهداشت استفاده کرد تا واحدهای تولیدی بتوانند با کسب دانش مربوطه، نسبت به ایجاد امنیت نیروها و امکانات فنی خود به بهترین صورت اقدام کنند.

وی اظهار داشت: باید در امر آموزش واحدهای تولیدی بصورت گام به گام اقدام کنیم و آموزشهای مجازی نیز در راستای آموزش حضوری، مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز در این جلسه گفت: آموزش موجب می شود تا شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی در راندمان تولید سود لازم را ببرند و منافع کارگران نیز در این بین، تأمین شود.

رضا گرزین افزود: با امضای این تفاهم نامه، بمنظور آماده سازی بستر مناسب جهت آموزش مهارتی کوتاه مدت برای کارگران واحدهای تولیدی، بازدیدی از شهرکها و نواحی صنعتی استان بعمل خواهد آمد.

وی تصریح کرد: بر اساس این تفاهم نامه، دوره های آموزشی مختلف مطابق با نیاز واحدهای تولیدی، برای نیروهای واجدالشرایط برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران خاطرنشان کرد: این اداره کل آمادگی دارد تا با همکاری نهادها و سازمانها بتواند در مرتفع کردن مشکلات بیکاری و زمینه سازی ایجاد اشتغال مولد و پایدار بویژه در واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان مؤثر باشد.

لازم به توضیح است، این تفاهم نامه همکاری برای مدت یکسال، به امضاء سید مصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران و رضا گرزین مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان رسیده است.

ایجاد اشتغال بیکاری دوره های آموزشی روابط عمومی سرمایه صنعت فنی و حرفه ای مد مشکلات نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر