کد خبر: 245182 A

با حضورگسترده بازنشستگان و مستمریبگیران؛

انتخابات کانون کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی قائمشهربا حضورنماینده اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی گسترده بازنشستگان و مستمریبگیران درمحل مسجد صبوری برگزار گردید.

انتخابات کانون کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی قائمشهر برگزار گردید.

به گزارش ایلنا از قائمشهر انتخابات کانون کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی قائمشهربا حضورنماینده اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی گسترده بازنشستگان و مستمریبگیران درمحل مسجد صبوری برگزار گردید.

بنابراین گزارش آقایان پیروی، دریابیگی، خداپرست، یونسی، حق شناس، صمدی، علیجانزاده، عنایتی، سیفی، محزون بعنوان اعضای اصلی وآقایان حسین زاده، عبدالله پورواسفندیاری علی البدل وآقایان توانا وعلوی بسمت بازرس انتخاب شدند.

قابل ذکراست کانون کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی قائمشهربا داشتن بیش از ۱۴هزارعضو یکی ازفعال ترین کانون های کشوری است.

انتخابات تامین اجتماعی مسجد کارگری برگزار کانون بازنشستگان مستمریبگیران قائمشهربرگزارشد حضورگسترده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر