کد خبر: 231470 A

یونسی تاکید کرد:

در عصر حاضر آشنایی دستگاه های امنیتی با دستگاه های ارتباط جمعی امری مؤثر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با تاکید بر استفاده از ایده‌های نخبگان دانشگاهی و اجتماعی برای تهیه شاخص‌های ارتقاء امنیت اجتماعی استان، گفت: شاخص‌های ارتقاء امنیت اجتماعی در مازندران تدوین شود.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری، علیرضا یونسی در جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه مقوله امنیت اجتماعی بسیار اثرگذار بوده است، اظهار داشت: در عصر حاضر آشنایی دستگاه های امنیتی با دستگاه های ارتباط جمعی امری مؤثر است.

وی با بیان اینکه چگونگی تعامل و ارتباط اقشار مختلف جامعه در حوزه‌های مختلف تغییر یافته است، افزود: شاخص‌های ارتقا امنیت اجتماعی در استان باید احصا شود.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه در فضای مجازی از طریق ابزارهای مختلف افکار جوانان در معرض آسیب قرار دارد، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی استان ظرف ۱۰ روز آینده نسبت به تهیه شاخص‌های ارتقا امنیت اجتماعی در ادارات اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مازندران از حیثگردشگرپذیر بودن با آسیب‌های فرهنگی مواجه است، افزود: دستگاه‌های فرهنگی باید در زمینه برخورد با این آسیب‌ها و تبدیل قابلیت‌های گردشگری استان از تهدید به فرصت اهتمام کنند.

یونسی با تاکید بر برگزاری جشنواره تولیدات فرهنگی استان، گفت: برنامه ۵ ساله ارتقا امنیت اجتماعی مازندران تدوین شود.

وی با اشاره به بالا بودن شاخص امنیت اجتماعی در استان، تصریح کرد: مازندران از استان‌های امن کشور در شاخص‌های مختلف امنیت اجتماعی است.

دبیر شورای تامین مازندران با اشاره به ورود سالانه ۲۰ میلیون گردشگر ببه استان، گفت: رسانه های مکتوب، مجازی، دیداری و شنیداری استان باید در زمینه آگاهی بخشی جامعه جهت ارتقا شاخص‌های امنیت اجتماعی استان بیشتر تلاش کنند.

جامعه دستگاه های اجرایی استان رسانه روابط عمومی شاخص فضای مجازی گردشگری استان نخبگان اجتماعی امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر