کد خبر: 219038 A

عضوهیئت مدیره کانون کارگری بازنشستگان و مستمری بگیران مازندران در گفتگو با ایلنا:

باعثتاسف است که اعضای هیات امناء سازمان تامین اجتماعی از مشکلاتی که بازنشستگان با آن روبرو هستند مطلع هستند اما هیچ واکنش خاصی از خود نشان نمی‌دهند.

عضوهیئت مدیره کانون کارگری بازنشستگان و مستمری بگیران مازندران گفت: منابع و ذخایر این سازمان اثرگذار به صورت بین نسلی و از محل حق‌الناس و نه بیت‌المال بوده و در حقیقت به عنوان حقوق حقه کارگران زحمتکش و متعلق به قشری از جامعه است که از آغاز فعالیت سازمان مزبور با پرداخت حق بیمه، تداوم خدمات، پیشرفت و کارآمدی آن را ضمانت نموده‌اند.

رجبعلی سیفی در گفتگو با ایلنا در ساری اظهارکرد: اعمال هر گونه سیاستی مبنی بر ادغام و تشریک منابع بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی با سایر بیمه‌ها از جمله سازمان بیمه سلامت ایرانیان از سوی جامعه بزرگ بازنشستگان و مستمری‌بگیران غیرقابل تصرف است.

عضوهیئت مدیره کانون کارگری بازنشستگان و مستمریبگیران مازندران تصریح کرد: بار دیگر زمزمه‌های ادغام درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است و بنابر این جامعه کارگری باید هوشیاری بیشتری داشته باشند.

وی با انتقاد از بی‌توجهی برخی نمایندگان مجلس به این قبیل طرح‌ها اظهار داشت: بازنشستگان و کارگران بزرگ‌ترین تشکل و صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند که نباید در روند تصمیم گیریهای مربوط به این سازمان نادیده گرفته شوند.

سیفی در این مورد اضافه کرد: در حال حاضر سطح اطلاعات عمومی بازنشستگان در ارتباط با مطالبات قانونی بیش از پیش افزایش یافته و آنان مرتب پیگیر مسایل و مشکلات خود هستند، بنابراین وقت شعار و وعده وعید به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسئولان سازمان تامین اجتماعی نسبت به سرنوشت خانواده‌های بازنشسته بی‌توجه‌اند؛ گفت: باعثتاسف است که اعضای هیات امناء سازمان تامین اجتماعی از مشکلاتی که بازنشستگان با آن روبرو هستند مطلع هستند اما هیچ واکنش خاصی از خود نشان نمی‌دهند.

این فعال جامعه بازنشستگان تصریح کرد: هر گاه اقتصاد با بحران و تورم مواجه می شود؛ دولت ها سریعا به سراغ سفره کارگران بازنشسته می رود و با تورم های افسار گسیخته و کاهش اندک حقوق؛ نان ما را آجر می کنند.

عضوهیئت مدیره کانون کارگری بازنشستگان و مستمری بگیران مازندران اضافه نمود: سطح تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگان می بایستی حفظ و بهبود یابدو از اینرو بازنشستگان می بایست بیمه کامل گردیده و برای بیمه تکمیلی آنان نه تنها از حقوق آنان کسر نگردد؛ بلکه از واگذاری بیمه به بخش خصوصی که اولویتش افزایش سود خود است جلوگیری شود.

بخش خصوصی تامین اجتماعی جامعه حقوق خانواده دولت سازمان تامین اجتماعی مشکلات نمایندگان مجلس وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر