کد خبر: 172077 A

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران پاسخ خواست:

نزدیک به ۳ ماه یعنی حدود ۹۰ روز از ۱۲ ماه سال در کشور ما تعطیل است که شامل روزهای جمعه، تعطیلات رسمی و تعطیلات ناشی از حوادثغیر مترقبه و غیر منتظره می باشد.

داریوش هندویی رئییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفتگویی به تشریح آثار و تبعات منفی تعداد روزهای تعطیل برحوزه تولید پرداخت و گفت؛ نزدیک به ۳ ماه یعنی حدود ۹۰ روز از ۱۲ ماه سال در کشور ما تعطیل است که شامل روزهای جمعه، تعطیلات رسمی و تعطیلات ناشی از حوادثغیر مترقبه و غیر منتظره می باشد.

به گزارش ایلنا از ساری، وی افزود: این در حالی است که مدیران و صاحبان کارخانجات و بنگاههای اقتصادی در این ایام مجبور به پرداخت بیمه کارگران، مالیات، اقساط بانکی، دستمزد و سایر هزینه های مترتب بر بخشهای تولیدی می باشند.

هندویی تصریح کرد: هزینه هایی که هر سال بر میزان آن نیز افزوده می شود که اگر آنها را پرداخت نکنند مشمول جرائم سنگین که بعضاً از اصل بدهی نیز بیشتر می شود خواهند شد و متاسفانه برای این پرداختیها و جرائم روزهای تعطیل تاکنون فکری نشده و طرحی و یا دستور العملی وجود ندارد.

رئییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: مدیران بنگاههای اقتصادی، صنعتی و معدنی برای چنین روزها و مناسبتهایی عملاً جریمه می شوند و بدنبال چنین وضعیتی صاحبان کارگاهها و کارخانجات باید به خواهش و التماس بیافتند که شاید جرائم تاخیر حذف گردد که البته آنهمه، اکثراً مشروط به شرایطی می گردد که کمتر قابل حصول می باشد.

هندویی تصریح کرد؛ آیا، عقل، منطق و شرع چنین حکم می کند و اجازه می دهد ظلمی بدین واضح بنا حق بر کارفرمایان و سرمایه گذاران روا داشته شود و جواب تبعات منفی، نگرانیها و دغدغه ها را چه کسی خواهد داد!

وی خطاب به مسئولین چند پرسش را مطرح کرد و عنوان داشت؛ آیا مگر پایه و اساس اصلی هر کشوری اقتصاد و تولید آن نیست؟ آیا می توان اینهمه مشکلات در بخشهای تولیدی را مشاهده کرد و انتظار داشت معوقات بانکی و مالیاتی و غیره پیش نیاید؟ آیا تاکنون از خود پرسش کرده اید چرا هر روز بر معوقات مختلف تولید افزوده می شود؟ براستی با این توضیحات و اوصافی که ذکر شد پیامدهای منفی اینهمه روزهای تعطیل را صاحبان کارخانجات و بنگاهها چگونه باید جبران کنند؟ آیا تابحال به فکر محاسبه ضرر و زیانهای وارده در این رابطه افتاده اید؟ آیا در کشورهای خارجی چنین وضعیتی حکمفرماست؟ وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد دولت در این ارتباط تدابیر اساسی بیاندیشد.

اقتصاد تعطیلات دستمزد دولت سرمایه گذاران صنعت معدن و تجارت مالیات مشکلات ساری روزهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر