سرخط خبرها:
کد خبر: 150059 A

مدیرعامل توزیع برق مازندران خبر داد:

مدیرعامل توزیع برق مازندران از ارسال ۳۵۷ مقاله به کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی خبر داد.

مدیرعامل توزیع برق مازندران گفت: ۳۵۷ مقاله به دومین کنفرانس ملی GISارسال شد.

به گزارش ایلنا از بابلسر، منوچهر جعفری در دومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در متل بانک ملی بابلسر هدف از این همایش را پیگیری نتایج حاصل از کنفرانس نخست دانست و اظهار داشت: تهیه طرح SDIصنعت برق، تغییر مدل مفهومی اقلام شبکه‌های توزیع، تهیه برنامه کاربردی GLS، دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی GLS، SDIدر ایران و جهان و تبادل تجربیات حاصله در سازمان‌های پیشرو به منظور طراحی زیرساخت الکترونیکی صنعت برق کشور از جمله اهداف این کنفرانس است.

وی تعداد مقالات ارسال شده به این کنفرانس را ۳۵۷ مقاله عنوان کرد و گفت: تعداد مقالات پذیرفته شده برای ارائه سخنرانی ۳۶ مقاله، تعداد مقاله پذیرفته برای ارائه پوس‌تر ۲۶ مقاله و تعداد مقالات پذیرفته شده برای چاپ ۲۴ مقاله است.

جعفری به اهم فعالیت‌های شرکت توزیع نیروی برق مازندران در زمینه GIS اشاره کرد و گفت: برداشت کل اطلاعات شبکه فشار متوسط، برداشت اطلاعات فشار ضعیف شهری در سطح شهرهای بابل، بابلسر، ساری و نکا، برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد در سطح مقدماتی و پیشرفته برای کار‌شناسان و مدیران و تهیه فیلم‌های آموزشی از جمله این برنامه‌هاست.

مدیرعامل توزیع برق مازندران استقرار سامانه GISبه صورت متمرکز در ستاد شرکت و استفاده در امورهای توزیع شهرستان‌ها، تغییر معماری نرم افزار GISاز حالت متمرکز به حالت گسترده برای نخستین‌بار در کشور، طراحی شبکه رادیویی بیسیم با استفاده از نقشه هایGISو تولید نرم افزار خطایاب با استفاده از GISاز دیگر برنامه‌های این شرکت در زمینه GIS دانست.

ایران و جهان برق دوره های آموزشی صنعت معماری نرم افزار مقاله ساری کنفرانس بابلسر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر