کد خبر: 129377 A

همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت؛

همزمان با هفته پژوهش، نمایشگاه سالانه دستاوردهای پژوهشی مازندران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افتتاح شد.

نمایشگاه سالانه دستاوردهای پژوهشی مازندران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افتتاح شد.

به گزارش ایلنا از بابل، همزمان با چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور، نمایشگاه سالانه دستاوردهای پژوهشی مازندران با حضور ریاست دانشگاه، اعضای هیات رییسه و رؤسای دانشکده‌ها در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افتتاح شد.

گفتنی است در این نمایشگاه، معاونت پژوهشی، دانشکده‌ها و مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، موسسه آموزش عالی طبری، پارک علم و فناوری استان مازندران، شرکت گاز استان، شرکت مخابرات استان، شرکت دیزل ایران، شرکت بهساز فرایند طبرستان، موسسه تحقیقات برنج، پژوهشکده شمال کشور و مرکز نو آوری همکاری‌های علمی شهید فهمیده حضور دارند.

آموزش عالی استان مازندران ایران برنج دانشگاه علوم پزشکی رشد شرکت مخابرات علم و فناوری فناوری گاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر