کد خبر: 1051919 A

مدیر کل درمان تامین اجتماعی مازندران خبر داد:

محمد خورشیدی از ابلاغ دستورالعمل مقام محترم مدیر عامل جهت اجرای طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،مدیر کل درمان تامین اجتماعی مازندران ضمن اعلام خبر رایگان شدن خدمات بستری (صفر فرانشیز) درمان بیمه شدگان سازمان در بیمارستانهای دولتی و کلیه شهرستانهای استان که این سازمان  فاقد بیمارستان در آنجا می باشد ، اضافه کرد:رایگان شدن خدمات بستری درمان بیمه شدگان  65 سال  سن و بالاتر در تمامی بیمارستانهای دولتی ودانشگاهی  سراسر استان و کشور ( حتی شهرستانهایی که سازمان داری مراکز ملکی می باشد ) در دستور کار ما قرار گرفت .

خورشیدی گفت : محاسبه و پرداخت کل هزینه تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت بیماران در بخشهای بستری بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی فوق الذکر براساس فاکتور ارائه شده مطابق بهای مندرج درسامانه imed در چهارچوب ضوابط مربوطه اقدام خواهد شد .

 

بیمارستان تامین اجتماعی تجهیزات پزشکی درمان سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر