کد خبر: 702570 A

شیرزاد نجفی خبر داد:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از اجرایی شدن دو پروژه مهم عملیات آبخیزداری در حوزه درب گنبد و حوزه شمال کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا لرستان، شیرزاد نجفی با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در کل استان در دستور کار قرار دارد خاطرنشان کرد : درحوزه آبخیز شمال کوهدشت ، عملیات آبخیزداری احداث ۳ بند خاکی با حجم بدنه خاکریزی ۸۸۰۰۰ متر مکعب و حجم آبگیری ۳۰۰ هزار متر مکعب در حال اجرا است.

وی به ۵ بند سنگی ملاتی دیگر با حجم سازه ۱۸۰۰ مترمکعب  اشاره کرد و بیان داشت : در سطح ۳۰۰ هکتار، سامانه های آبگیر با اعتبار ۲ میلیارد تومان در حال اجرایی شدن است.

وی گریزی به احداث دو پروژه  بند سنگی ملاتی دیگر در حوزه درب گنبد زد و گفت : حجم سازه این بندها ۱۰۰۰ مترمکعب و حجم آبگیری ۴۰۰۰۰ مترمکعب می باشد.

نجفی با اشاره به اینکه اعتبار این بندها ۵۰۰ میلیون تومان بوده و بطور صد در صد اجرا شده اند یادآور شد : در این حوزه عملیات سنگی گابیونی با حجم سازه ۱۲۰۰ مترمکعب و اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجرا است.

وی در پایان اظهار کرد : در این حوزه سامانه های سطوح آبگیر در سطح ۴۰۰ هکتار با اعتبار ۳۸۰ میلیون تومان در حال اجرایی شدن است

خبرنگار: الهه احمدی سبزواری

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان کوهدشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر