سرخط خبرها:
کد خبر: 336907 A

ایلنا: علی‌اکبر شکارچی هنرمند نامی کشور و خالق آثاری مثل خواب شقایق، بهارباد، کاروانه، ایل بانگ، پس از نزدیک به نیم قرن در خرم آباد به روی صحنه می‌آید.

به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم آباد، رئیس انجمن موسیقی لرستان درباره نحوه اجرای این کنسرت افزود: رایزنی‌های فراوانی صورت گرفته که استاد علی اکبر شکارچی با کمانچه نوازان چیره‌دست لرستانی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه  28 و 29 دی در تالار شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد به روی صحنه برود.

امین عباسیان اظهار کرد: این کنسرت به پیشنهاد علی‌اکبر شکارچی در دو پارت اجرا می‌شود که در قسمت اول استاد قطعاتی را با همراهی تمبک اجرا خواهند کرد و در پارت دوم شاهد همنوازی کمانچه و تمبک توسط علی‌اکبر شکارچی، فرج علیپور، محمد باجلاوند، حامد فیضیان، فرشادسیفی و شهاب خاکسار خواهیم بود.

وی تصریح کرد: علاقه‌مندان بلیط این کنسرت را می‌توانند در سایت ایران کنسرت و یا دفتر انجمن موسیقی لرستان و فروشگاه نوای زاگرس واقع در ضلع شرقی چهارراه فرهنگ تهیه کنند.

امین عباسیان عنوان کرد: بلیط‌های این کنسرت به علاقه‌مندان در 2 مرکز به نشانی «دفتر انجمن موسیقی» واقع در میدان 22 بهمن (کیو) ارشاد اسلامی‌، "نوای زاگرس" واقع در ضلع شرقی چهار راه فرهنگ ‌و از طریق سایت ایران کنسرت به نشانیwww.iranconcert.comعرضه خواهد شد.

این کنسرت به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد و همکاری انجمن موسیقی لرستان برگزار می‌شود.

استاد علی‌اکبر شکارچی ﺩﺭ ۶ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۲۸ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﭼمﺳﻨﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﭘﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه است. ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﻠﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺳﻦ ۲۴ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۰ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ شد ﻭ برای ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﯼ ﺭﺩﯾﻒﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﯼ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺿﺮﺑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺻﻔﻮﺕ، ﻧﻮﺭﻋﻠﯽ ﺧﺎﻥ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ، ﻣﺤﻤﻮﺩﮐﺮﯾﻤﯽ، ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﻭﺗﻦ، ﺳﻌﯿﺪ ﻫﺮﻣﺰﯼ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺫﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩ.

ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟ‌ﻬﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﻋﻠﯽ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﺑﺮﺩ.

ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۶ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺭﺑﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝﺭﺷﺘﻪ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﺷﺪ. ﻭﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۸ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻮﺭﻩ، ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮﯼ ﭼﻨﮓ ﻭ ﭼﺎﻭﻭﺵ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺁﺭﺵ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

از جمله ﺁﺛﺎﺭ استاد را می‌توان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻠﻖ ﻟﺮ، ﺟﺮﺱ، ﮐﻮﻫﺴﺎﺭ، ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﮐﻬﻦ ﻟﺮﯼ، ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﻪ، ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮ، ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻟﺮﯼ، ﺑﻬﺎﺭﺑﺎﺩ، ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻘﺎﯾﻖ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﯿﻠﻢ خون‌بس، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ، ﺍﯾﻞ ﺑﺎﻧﮓ و ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ۲ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺏ وزن‌خوانی ﻭ کتاب ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﮐﻬﻦ ﻟﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.

ﻋﻠﯽﺍﮐﺒﺮ ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﺴﺮﺗ‌ﻬﺎیﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﺳﻮﺋﺪ، ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺍﺗﺮﯾﺶ، ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺍﺟﺮﺍ کرده است.

علی اکبر شکارچی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر

string(31) "Thu, 02 Apr 2020 04:33:19 +0000"