کد خبر: 849276 A

در راستای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و دستور العمل های بانک مرکزی در این زمینه برای تعیین سقف حواله های غیر حضوری در سامانه های خدمات الکترونیکی بانک تنظیماتی صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، پس از تعیین سقف یک میلیارد ریالی حواله غیر حضوری مبتنی بر حساب اعم از درون بانکی و بین بانکی برای هر شخص در یک روز از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا و به منظور کنترل بیشتر بر مبادلات پولی و حذف زمینه سوء استفاده از زیر ساخت های پرداخت و تسویه برای فعالیت های سوداگرانه، تغییرات لازم در سامانه های خدمات الکترونیکی بانک مانند اینترنت بانک حقیقی و حقوقی، موبایل بانک و ... صورت پذیرفت.

اینترنت بانک مرکزی روابط عمومی موبایل بانک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر