کد خبر: 830921 A

رییس کل سازمان امور مالیاتی با صدور احکامی پنج انتصاب جدید در این سازمان انجام داد.

به گزارش ایلنا، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور حکمی، هادی خانی را به سمت معاون فناوری‌های مالیاتی این سازمان منصوب کرد. هادی خانی پیش از این، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

همچنین با صدور حکمی از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نادر جنتی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب شد. نادر جنتی پیش از این، عهده دار معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور حکمی، محمد مسیحی را به سمت معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان منصوب کرد. محمد مسیحی پیش از این، عهده دار معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که با تغییر ساختار تشکیلاتی این سازمان و ادغام دو معاونت مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و تشکیل معاونت جدید درآمدهای مالیاتی، وی عهده دار این سمت شد.

وی در چهارمین حکم خود احمد زمانی را به سمت رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی این سازمان منصوب کرد. احمد زمانی پیش از این، عهده دار معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که با تغییر ساختار تشکیلاتی این سازمان، وی عهده دار این سمت شد.

پارسا با صدور حکمی، محمود علیزاده را به سمت معاون حقوقی و فنی مالیاتی این سازمان منصوب کرد. گفتنی است، محمود علیزاده پیش از این، مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ این سازمان بوده است.

 

امور بین الملل فناوری مالیات مالیات بر ارزش افزوده معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر