کد خبر: 810419 A

سید محمد کریمی با اکثریت آرای اعضای شورای عمومی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات دبیر کلی سندیکا صبح روز دوشنبه 25 شهریورماه 1398 با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از 32 رای ماخوذه، سید محمدکریمی با 19 رای دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد.

اعضای شورای انتخابات ایران بیمه محمد کریمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر