کد خبر: 808678 A

از سوی بانک رفاه صورت گرفت؛

بانک رفاه کارگران، در راستای مسئولیت های اجتماعی به عنوان بانکی اجتماعی با اهدای یک میلیارد ریال در بازسازی منازل آسیب دیده در سیل روستای سید خلف شهرستان سوسنگرد مشارکت کرد.

به گزارش ایلنا، بانک رفاه با مشارکت در این طرح به یاری مردم آسیب دیده از سیل در این شهرستان شتافت.

سیل شهرستان مشارکت آسیب دیده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر