کد خبر: 785752 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

رشد درآمدهای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در کنار مدیریت هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، کاهش مطالبات غیرجاری و کاهش بدهی‌های این بانک به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری، گویای استحکام وضعیت و ساختار مالی این بانک حتی در شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در حالی که رشد فزاینده مطالبات غیرجاری یکی از معضلات اصلی بانک‌های تجاری کشور است و برخی از آن تحت عنوان «آوار مطالبات غیرجاری بر سر نظام بانکی»یا دارایی‌های فریز شده بانک‌ها، یاد می‌کنند اما در این میان بانک‌های قرض‌الحسنه، وضعیت متفاوتی دارند. در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی، 97 صدم درصد است، یعنی میزان مطالبات غیرجاری این بانک کمتر از یک درصد می‌باشد. این عدد در حالی است که در سال 1397 وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی مواجه شد و بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک‌های تجاری در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شدند. اما میزان مطالبات غیرجاری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نسبت به کل تسهیلاتی که این بانک پرداخت کرد، در سال 1397 نسبت به سال 1396 با کاهش 3 دهم درصدی همراه بود.

از سوی دیگر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران علی‌رغم این که بانکی تجاری نیست و سوددهی به سهامداران، اولویت این بانک محسوب نمی‌شود و علی‌رغم این که تسهیلات پرداختی این بانک با نرخ کارمزد بین صفر الی 4 درصد می‌باشد اما صورت‌های مالی آن نشان می‌دهد این بانک با مدیریت بهینه هزینه‌های سربار و مدیریت هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و کاهش بهای تمام شده عملیات بانکی، موفق به شناسایی 2 هزار و 534 میلیارد ریال سود شده است.

کسب این میزان سود در حالی است که بدهی بانک قرض‌الحسنه مهرایران به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 1397 نسبت به سال 1396 با کاهش 85 درصدی همراه بود و به عدد 223 میلیارد ریال کاهش یافت. میزان بدهی بانک به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 1396 یک میلیون و 517 هزار و 672 ریال بود.

رشد درآمدهای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در کنار مدیریت هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، کاهش مطالبات غیرجاری و کاهش بدهی‌های این بانک به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری، گویای استحکام وضعیت و ساختار مالی این بانک حتی در شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور است.

این موفقیت‌ها از جمله کاهش مطالبات غیرجاری و کنترل هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و هزینه‌های سربار در حالی به دست آمده است که میزان فعالیت عملیاتی این بانک با جهشی بزرگ همراه بوده است.  مجموع تعداد تسهیلات پرداختی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از 752 هزار در سال 1396 به عدد یک میلیون و 230 هزارفقره تسهیلات افزایشیافت. همچنین مجموع مبالغ تسهیلات پرداختی نیز با جهشی نزدیک به 59 درصد همراه بود.

از دیگر نکات قابل توجه درخصوص عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، جهش در سپرده‌های مشتریان این بانک بود. بانک قرض‌السنه مهر ایران به دلیل ماهیت غیرتجاری خود کاری دشوار برای رقابت با بانک‌های تجاری در جذب سپرده‌ها دارد. زیرا سودی به سپرده‌های مشتریان پرداخت نمی‌کند. اما رشد بانک در جذب سپرده‌ها و کسب سهم بیشتری از بازار نیز قابل توجه بوده است. میزان سپرده‌های مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پایان سال 1396 عدد 110 هزار میلیارد ریال بود که این عدد در پایان سال 1397 به عدد 170 هزار میلیارد ریال افزایشیافت که گویای رشد 55 درصد سپرده‌های مشتریان در این بانک است.

اقتصاد کشور ایران رشد مدیریت بهینه بانک قرض الحسنه مهر ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر