کد خبر: 782233 A

امیدعلی پارسا در بخشنامه ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع «احکام مالیاتی پرداخت اسناد خزانه اسلامی به جای بدهی» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع «احکام مالیاتی پرداخت اسناد خزانه اسلامی به جای بدهی» را ابلاغ کرد.

در بخشنامه رییس سازمان امور مالیاتی آمده است: در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره ۱_ بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می شود.

تبصره ۲_ در مواردی که پیمانکاران راسا نسبت به تسویه بدهی های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه های اجرایی اقدام کرده باشند، تسویه مطالبات آنها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است.

بند (خ) _ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک ایران مجازند با لحاظ کردن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آئین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اخذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر به حساب درآمدی سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی و گمرک ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ماده ۱۹_ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری به طور مستقیم به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

 

 

استان تهران دولت سازمان خصوصی سازی مالیات بر ارزش افزوده گمرک ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر