کد خبر: 737830 A

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تشکر از رخدادهای حاکم بر شورا و شهرداری تهران بر برنامه باوری و توسعه محوری فرصت رخ داده را یک واقعه تاریخی عنوان کرد که می تواند مسیر توسعه آینده مهمترین عرصه جمعیتی و اقتصادی کشور را به شکل مطلوبی محقق کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صبح چهارشنبه کارگروه آمایش استان تهران با موضوع انطباق سند برنامه شهر تهران با اسناد توسعه ای استان تهران به ریاست نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

در این جلسه با توجه به اثرگذاری مستقیم رخدادهای حاکم بر آیند کلان شهر تهران در توسعه شهرستان و استان و مناطق پیرمونی تهران موضوعات مختلفی مطرح شد.

ترکی در این جلسه با شمردن برخی از ویژگی های مهم ساختاری از جمله سهم جمعیت استان، در صد مطلق شهرنشینی، اثر بخشی موضوعات تهران بر ساختارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در عرصه سرزمین تاکید کرد: فصل جدیدی که در همراهی اسناد توسعه استان تهران شکل گرفته بی تردید مرهون همگرایی و هم افزایی کل نهادهای موثر به ویژه شهرداری تهران با توجه به کارکردهای بی بدیل این شهر بوده و می تواند در ترسیم و تحقق اسناد چشم انداز کشور جایگاه ویژه ای به خود اختصاص دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تشکر از رخدادهای حاکم بر شورا و شهرداری تهران بر برنامه باوری و توسعه محوری فرصت رخ داده را یک واقعه تاریخی عنوان کرد که می تواند مسیر توسعه آینده مهمترین عرصه جمعیتی و اقتصادی کشور را به شکل مطلوبی محقق کند.

در ادامه جلسه شهرام عدالتی معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با ارائه گزارشی از انطباق رویکردهای ناظر بر برنامه توسعه استان تهران و احکام ارائه شده شورای شهر تهران در مورد برنامه سوم توسعه شهر تهران اقدام به ارائه هسته های کلیدی و پیشران های توسعه کلان شهر تهران، انظباق وضعیت تهران با رتبه بندی های جهانی از منظر شاخص های زندگی و آرامش، موضوع انطباق احکام قانون برنامه ششم توسعه با لایحه شهرداری تهران و همچنین تجارب جهانی موضوع در قالب 5 فصل مطرح کرد. وی همچنین مدیریت یکپارچه شهری و لزوم همگرایی کل دست اندرکاران توسعه شهری از یک طلقی مشترک با مفهومی به نام آینده تهران عنوان کرد.

در ادامه نمایندگان دستگاه های اجرایی استان تهران موضوعات مختلفی نسبت به بررسی احکام مندرج در برنامه اقدام و از منظر حوزه های مختلف بخشی و فرابخشی پیشنهاداتی را مطرح کردند که مهمترین آن اهمیت دادن به طرح جامع شهر تهران و لزوم انطباق طرح تفصیلی شهر با راهبردها و برنامه های معین، مشارکت شهروندان در توسعه مدنی و انسان محور شهرسازی، تراکم زدایی و تمرکز زدایی از جمعیت و فعالیت در شهر تهران، تخصصی شدن فضاهای اقصادی در تهران، موضوع اثر بخشی مسائل زیست محیطی تهران در عرصه پیرامون آن، استفاده از ایده های نو در احداث بناهای ساختمانی با توجه به تاب اوری شهر تهران در برابر بلایای طبیعی بود.

همچنین اعضای جلسه بر لزوم افزایش شاخص های امنیتی بر شهرتهران را در این سند تاکید کرده و آن را مهمترین بایست های توسعه پایدار شهر عنوان کردند.

در پایان جلسه ترکی با تشکر از حضور اعضای جلسه گفت: 5 کمیته کارشناسی متناظر با 5 فصل برنامه سوم توسعه شهر تهران تشکیل و با ریاست دستگاه های اجرایی مرتبط تا 20 اسفند جمع بندی نهایی سند انجام شده تا در صحن شورای شهر تهرن با حضور مسئولان استانی و شهری نسبت به بررسی و جمع بندی نهایی اقدام شود.

 

استان تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر تهران شهرداری تهران معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر