کد خبر: 732571 A

در 9 ماه ابتدایی سال جاری انجام شد؛

شبکه بانکی کشور در 9 ماه منتهی به آذرماه سال 1397، به 626 شرکت دانش بنیان* معادل 51994 میلیارد ریال تسهیلات (به طور متوسط به هر شرکت 83 میلیارد ریال) پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این مدت بانک های ملت و صادرات  به ترتیب با 9960.4 و 8568.8 میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند.
 546465
622

 همچنین مجموع تسهیلات پرداختی از آذرماه 1396 تا آذرماه 1397 به شرکت های دانش بنیان، معادل 69873.2 میلیارد ریال و سهم بانک های دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از این میزان به ترتیب معادل 17437.1، 27201.6 و 25234.5 میلیارد ریال بوده است.

5656

لازم به ذکر است، مانده کل تسهیلات اعطایی** به 1040 شرکت دانش بنیان در پایان ماه مذکور معادل 70151.7 میلیارد ریال (میانگین به هر شرکت 67.5 میلیارد ریال ) است. بیشترین مانده به بانک های ملی (13404 میلیارد ریال ) ، ملت ( 9752.3 میلیاردریال) و پاسارگاد ( 6929.3 میلیارد ریال ) تعلق دارد.

66565

بر این اساس، مانده مطالبات غیر جاری به میزان 13151.4 میلیارد ریال ( متعلق به 173 شرکت ) و معادل 18.7 درصد کل مانده تسهیلات است.

همچنین مانده مطالبات غیر جاری شامل 4277.8 میلیارد ریال سررسید گذشته ( 86 شرکت ) ، 1696.7 میلیارد ریال معوق (57 شرکت ) و 7177 میلیارد ریال مشکوک الوصول ( 60 شرکت ) است.    

* منظور از تعداد شرکت ها در گزارش های مقاطع قبل تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان بوده است از این مقطع تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهیلات پرداختی منظور نظر است.
 
** به دلیل ارزیابی ماهانه شرکت های دانش بنیان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعدادی از شرکت های جدید به فهرست شرکت های دانش بنیان افزوده شده و برخی نیز حذف می گردند لذا بخشی از تغیرات در مانده تسهیلات پرداختی به دلیل فوق می باشد.
 

 

 

بانک مرکزی روابط عمومی ریاست جمهوری علمی و فناوری ملت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر