کد خبر: 620901 A

درادامه موفقیت‌های بین‌المللی بانک آینده؛

بانک آینده درسال ۲۰۱۷ نیز،به عنوان برترین بانک تحول‌سازخاورمیانه،لنگر توسط یورومانی انتخاب شده بود.

ایلنا؛ مؤسسه یورومانی، بانک آینده رابه عنوان «برترین بانک ایران» (Best Bank In Iran) برای سال ۲۰۱۸ میلادی،انتخاب کرد.

مؤسسه معتبریورومانی (Euromoney)،مدت ۲۷ سال است که بانک‌هارادرسه سطح کشوری،منطقه‌ای وجهانی،براساس عملکردسال مالی قبل،ارزیابی وبایکدیگرمقایسه می‌کند.

براساس ارزش یابی این موسسه،بانک‌هابراساس بهترین بانک درهرکشور،برترین بانک منطقه وهمچنین برترین بانک‌های هرمنطقه دررشته‌هـای مختلف؛درمناطق جغرافیایی جهان (خاورمیانه،آسیا،اروپا،آمریکای جنوبی،آمریکای شمالی وآفریقا) وبرترین بانک جهان وبرترین بانک‌هادرچندرشته تخصصی درسطح جهانی انتخاب می‌شوند.

لازم به ذکراست؛ بانک آینده درسال ۲۰۱۷ نیز،به عنوان برترین بانک تحول‌سازخاورمیانه،لنگر توسط یورومانی انتخاب شده بود.

 

 

ایران جهان خاورمیانه اروپا بانک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر