کد خبر: 1066010 A

با درنظر گرفتن شرایط خاص اپیدمی ویروس کوید 19 و در راستای همراهی با دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا، آزمون های آداب، فروش بیمه های زندگی و ارزیابی خسارت بیمه به صورت مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ، آزمون های یادشده ویژه فصل بهار از چهارم اردیبهشت تا بیست و هفتم خرداد سال جاری، برنامه ریزی شده است.

شایان ذکر است اختیار مسئولیت برگزاری آزمونهای مصوب شورای عالی بیمه از سوی نهاد ناظر به پژوهشکده بیمه تفویض شده است.

 

ردیف

عنوان آزمون

شروع

ثبت نام

پایان

ثبت نام

دریافت

کارت آزمون

تاریخ

آزمون

1

آداب

4 اردیبهشت

6 اردیبهشت

7 اردیبهشت

9 اردیبهشت

2

فروش بیمه های زندگی

25 اردیبهشت

27 اردیبهشت

28 اردیبهشت

30 اردیبهشت

3

آداب

8 خرداد

10 خرداد

11 خرداد

13 خرداد

4

ارزیابی خسارت بیمه

15 خرداد

17 خرداد

18 خرداد

20 خرداد

5

فروش بیمه های زندگی

22 خرداد

24 خرداد

25 خرداد

27 خرداد

روابط عمومی و امور بین الملل ویروس بیمه پژوهشکده بیمه برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر