کد خبر: 932457 A

مدیر کل بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری قم خبر داد؛

مدیر کل بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری قم از تدوین و اجرا و همچنین برگزاری جلسه توجیهی دستورالعمل ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران شهرداری خبر داد.

به گزارش ایلنا از قم، بهاءالدین دشتی در جلسه توجیهی دستورالعمل کمیته تخصصی ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران شهرداری که به میزبانی اداره کل بازرسی شهرداری قم تشکیل شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه دیدگاه شهرداری به تامین کنندگان و پیمانکاران پروژه‌های جاری به عنوان بازوان یاری دهنده مدیریت شهری است با هدف ارزشیابی کیفیت خدمات و توان مدیریتی و تخصصی پیمانکاران استان جلسه توجیهی دستورالعمل کمیته تخصصی ارزیابی عملکرد پیمانکاران برگزار شد.

مدیر کل بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری قم با بیان اینکه در این جلسات مدیران و کارشناسان مناطق هشتگانه و سازمان های تابعه شهرداری نیز حضور داشتند، تصریح کرد: بستر اجرای دستورالعمل کمیته تخصصی ارزیابی عملکرد تامین کنندگان بصورت الکترونیکی به آدرس Project.qom.ir انجام و شاخص‌های مورد ارزیابی در این دستوالعمل در راستای بومی سازی سازمانی و براساس خرد جمعی و فعالیت‌های میدانی پیمانکاران و کارفرما تهیه شده که تا حد قابل قبولی میزان عملکرد پیمانکاران را ترسیم می‌کند.

دشتی با اذعان به اینکه این دستورالعمل در فاز اول با پروژه های عمرانی و بصورت پروژه محور شروع شده است، گفت: در پایان هر پروژه نسبت به سنجش آن کار اقدام می‌شود و در نتیجه با توجه به حدود تعیین شده در متن دستورالعمل در پایان زمان ارزیابی، پیمانکاران از لحاظ کیفی در ارائه خدمات به شهروندان طبقه‌بندی و در مورد عملکرد ایشان نتیجه‌گیری خواهد شد.

استان قم شهرداری قم پیمانکاران قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر