کد خبر: 848766 A

رحیمی به ایلنا خبر داد:

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قم، گفت: بازنشستگی پیش از موعد با ۱۰ سال سابقه و سن ۷۰ مجددا در دستور کار صندوق بیمه روستاییان و عشایر قرار گرفت.

علی رحیمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر قم، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در قم، با اشاره به بیمه بازنشستگی پیش از موعد برای کشاورزان، روستاییان و عشایر، اظهار داشت: افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۷۰ سال سن دارند می‌توانند متقاضی بازنشستگی پیش از موعد باشند .

وی اضافه کرد: بازنشستگی پیش از موعد از سال ۱۳۹۶ کلید خورد منتها با این تفاوت که هر سال یک سال به سابقه شخص متقاضی افزوده می‌شد و یک سال از سن او کسر می شد، اما امسال بادستور العمل جدید، تمام افراد بالای سن ۷۰ سال و با سابقه ۱۰ می توانند از این طرح بهرمند شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر استان قم، گفت: سال آینده نیز، بیمه شدگانی که ۱۵ سال سابقه و ۶۵ سال سن دارند، با ۵ سال سابقه که صندوق به آنها می دهد، در مجموع با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می شوند.

رحیمی افزود: برای عضویت در این صندوق، سالانه حداقل ۲۷۰ هزار تومان و حداکثر ۶۶۰ هزار تومان، باید از سوی بیمه شونده پرداخت شود که البته دو برابر مبالغ فوق، توسط دولت به عنوان حق بیمه به صندوق پرداخت می شود.

استان قم علی رحیمی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر