کد خبر: 786755 A

با ارسال نامه‌ای صورت گرفت؛

شهرداری قم در پاسخ به انتقادات صریح رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور از شهرداری قم در خصوص جریان برق گرفتگی دو کارگر ساختمانی در قم، در نامه‌ای به دفتر خبرگزاری ایلنا توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، پس از انتشار خبر سخنرانی اکبر شوکت رئیس کانون کارگران ساختمانی ایران، در مراسم گردهمایی و انتخابات کارگران و استادکاران نقاش ساختمانی استان قم که حدود ۱۴ روز پیش در سرویس استان قم خبرگزاری ایلنا منتشر شد، شهرداری قم با ارسال نامه‌ای به سرپرست این خبرگزاری در استان قم، پاسخ این انتقادات را داد و اعلام کرد: "شهرداری با اعلام کتبی مهندس ناظر پروژه در خصوص عدم رعایت اصول ایمنی، نسبت به تعطیل نمودن پروژه تا زمان تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر رعایت اصول ایمنی اقدام می نماید".

متن کامل نامه شهرداری قم که به دفتر خبرگزاری ایلنا در قم ارسال شده، به شرح ذیل است:

در خصوص موضوع مطروحه مبنی بر جریان تلخ برق گرفتگی دو کارگر ساختمانی در قم و توجه بیشتر شهرداری به کاهش حوادث ناشی از کار، به اطلاع می‌رساند، با توجه به وظیفه قانونی اداره کار و رسالت سازمان نظام مهندسی، در خصوص کنترل ایمنی و فنی ساختمانها توسط مهندسین محترم ناظر، مطابق بند ۲-۶-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی و همچنین وظایفی که آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی بر عهده کارفرما و پیمانکار و اداره کار و سازمان نظام مهندسی ساختمان محول کرده است، لذا شهرداری با اعلام کتبی مهندس ناظر پروژه در خصوص عدم رعایت اصول ایمنی، نسبت به تعطیل نمودن پروژه تا زمان تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر رعایت اصول ایمنی اقدام می نماید.

مهدی کلانترزاده مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل

پاسخ شهرداری قم

استان قم کارگران قم صادق چهرقانی اکبر شوکت شهرداری قم کانون کارگران ساختمانی استان قم حوادث ناشی از کار کانون کارگران ساختمانی کشور نقاشان ساختمانی استان قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر