کد خبر: 173372 A

معاون شهردار قم:

کمیته بهره وری نیروی انسانی به دستور شهردار قم تشکیل شده است / یکی از مشکلاتی که در شهرداری قم و دیگر شهرها وجود دارد بحثفقدان سیستم ارزیابی عملکرد و ارزشیابی فعالیت کارکنان است / پایین بودن حقوق پرسنل شهرداری هم از دیگر مشکلات است.

ایلنا: معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: پس از آسیب شناسی های صورت گرفته مشخص شد که بیشتر شهرداری ها با مشکل نیروی انسانی روبه رو هستند.

به گزارش ایلنا، علیرضا پوریافر اظهار کرد: کمیته بهره وری نیروی انسانی به دستور شهردار قم تشکیل شده و از مشورت برخی اعضای شورای اسلامی شهر هم در این کمیته استفاده می‌شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قم با بیان اینکه مشکلات در این زمینه احصاء شده اند و برنامه‌ریزی برای رفع آن ها صورت گرفته است، گفت: امیدواریم با کمک شورای اسلامی شهر، وارد فاز عملیاتی این برنامه ها بشویم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در شهرداری قم و دیگر شهرها وجود دارد بحثفقدان سیستم ارزیابی عملکرد و ارزشیابی فعالیت کارکنان است.

پوریافر خاطرنشان کرد: در بحثاطلاعات جامع شهری هم ضعف هایی داشتیم که بانک اطلاعات جامع در همین راستا با تهیه نرم افزار مربوطه تدوین شده است.

معاون شهردار قم با بیان اینکه پایین بودن حقوق پرسنل شهرداری هم از دیگر مشکلات است، عنوان داشت: شهرداری‌ها به همین دلیل به دنبال مزایا و اضافه کار رفته‌اند که امیدواریم با سامان دهی این مسئله، انگیزش های لازم ایجاد شود.

وی وجود نیروهای ناکارآمد و دارای تحصیلات پایین را از دیگر مشکلات موجود دانست و تصریح کرد: انواع استخدام ها و قرارداد ها از جمله عواملی است که مشکلات زیادی برای کارکنان به وجود آورده است؛ به طوری که بر روی یک میز ممکن است سه نفر با سه نوع قرارداد و سه حقوق متفاوت به کار مشغول باشند.

پوریافر به صندوق ذخیره کارکنان به عنوان یکی از اولویت های شهرداری قم اشاره کرد و گفت: ایجاد ثروت برای پرسنل از جمله مزایای تشکیل چنین صندوقی خواهد بود.

بهره وری حقوق سرمایه شورای اسلامی شهر شهرداری قم مشکلات معاون برنامه ریزی نرم افزار نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر