واکنش مراجع تقلید به افزایش قیمت بنزین؛

ایلنا: یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، با ابراز تأسف و نگرانی شدید از اقدام سران سه قوه برای افزایش قیمت بنزین، خواستار آن شد…

<a href="https://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>