به همت دفتر آیت الله صانعی(ره)؛

ایلنا: آیین رونمایی از کتاب تصحیح و تحقیق کتاب معروف «جامع الشتات» اثر میرزای قمی، به همت مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین که تحت…

<a href="https://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین