ایلنا: رئیس انجمن صنایع کفش ماشینی قم از کاهش 20 درصدی صادرات کفش قم در شش ماه نخست امسال خبر داد.

<a href="https://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین