کد خبر: 997191 A

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: 2 هکتار زمین کشاورزی در کوهین قزوین که به شکل غیرقانونی تغییرکاربری داده شده بود، آزادسازی و به حالت اولیه بازگشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید صالحی اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مستحدثات ۶ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای حسام آباد و اسدآباد بخش کوهین قلع و قمع شد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قزوین افزود: این بناهای غیرمجاز شامل دیوار کشی بوده که تخریب و با اجرای این احکام ۲ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه آزاد سازی شد.

وی یادآور شد: اجرای احکام تخریب با حضور نماینده دادگستری، ماموران نیروی انتظامی و اداره راهداری انجام شد.

صالحی با اشاره به ضرورت صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری آنها، گفت: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی خط قرمز ماست و با متخلفان بدون اغماض برخورد می کنیم.

استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.

استان قزوین جهاد کشاورزی زمین قانون کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر