کد خبر: 970301 A

عصارزاده خبر داد:

۱۵ حکم تخریب در حریم و داخل شهر قزوین مرداد ماه امسال در منطقه سه اجرا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمدابراهیم عصارزاده در مورد اقدامات واحد اجرای احکام، اظهار کرد: مرداد ماه امسال ۱۵ حکم تخریب در حریم و داخل شهر اجرایی شده که ۸ مورد مربوط به داخل شهر و مابقی در حریم است.

مدیر شهرداری منطقه سه قزوین افزود: در این مدت یک مورد حکم پلمب و یک مورد نیز فک پلمب توسط واحد اجرای احکام در منطقه سه انجام شده است.

به گفته وی: همچنین  در مرداد ماه ۵ مورد حکم جریمه به مبلغ بیش از ۶ میلیارد ریال اجرا  است.

مدیر شهرداری منطقه سه قزوین اضافه کرد: در این مدت ۲۰ اخطاریه تبصره یک ماده صد و ۵ اخطاریه ماده ۲ و ۳ ابلاغ شد.

عصارزاده با اشاره به اجرای ۶ رای دیوان توسط واحد اجرای احکام شهرداری منطقه سه قزوین، خاطرنشان کرد: ۶ رای کمیسیون ماده صد و ۸ اخطاریه جهت ارائه مدارک به کمیسیون در مدت مرداد ماه سال جاری ابلاغ شده است.

شهرداری حکم اجرا تخریب قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر