کد خبر: 969240 A

با ارسال متنی صورت گرفت؛

وزارت بهداشت در مورد گزارش منتشره شده در خبرگزاری ایلنا با عنوان " درد و رنج مضاعف بیماران دیالیزی زیر دستگاه های غیر استاندارد" توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، متن ارسالی وزارت بهداشت به خبرگزاری ایلنا به شرح زیر است:

در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 24 مردادماه 99 با عنوان «درد و رنج مضاعف بیماران دیالیزی زیر دستگاه‌های غیر استاندارد» پاسخ مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت جهت درج در آن خبرگزاری ارسال می شود.

با توجه به فرسودگی تعداد قابل توجهی از دستگاه های دیالیز مراکز و بخش های دیالیز کشور و همچنین نیاز به توسعه تخت‌های دیالیز به دلیل رشد روز افزون بیماران و نیازهای انباشته چند ساله که بدون پاسخ مانده بود، تأمین دستگاه های دیالیز از اولویت های این مرکز جهت پاسخ به نیاز بیماران در دستور کار قرار گرفت .

به منظور رفع نیاز مذکور ، مقرر شد نیاز به دستگاه دیالیز ابتدا از طریق تولیدات داخلی تأمین و چنانچه ظرفیت تولیدات داخل کشور پاسخگوی نیاز کشور نباشد، تأمین از سایر منابع در دستور کار قرار گیرد.

در همین راستا قرارداد خرید 540 دستگاه ماشین دیالیز از تنها تولید کننده داخلی منعقد گردید . به منظور تأمین الباقی نیاز بخش ها ، تعداد 903 دستگاه نیز از طریق واردات تأمین شد.

در خصوص دستگاه دیالیز تولید داخل از حدود 4 سال قبل با اتکا به جوانان نخبه و در راستای بومی‌سازی دانش تولید ماشین دیالیز ، دستگاه دیالیز ایرانی ساخته شد و نمونه های ساخته شده جهت ارزیابی بالینی ، در تعدادی از بخش های دیالیز تحت پوشش دانشگاه های معتبر کشور توزیع شد.

دستگاه های مورد نظر با چک لیست های تنظیمی اداره کل تجهیزات وزارت متبوع در حدود دو سال در مراکز یاد شده تحت بررسی قرار گرفتند و پس از اخذ تائیدیه از سر پرستاران و پزشکان مجرب ( نفرولژیست ها ) و برطرف شدن ایرادات کلی ، مجوز استفاده بالینی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی صادر شد.

پس از نصب و راه اندازی ماشین های دیالیز تولید داخل، گزارشاتی از ایرادات فنی دستگاه ها از مراکز و بخش‌های دیالیز به این مرکز ارسال شد. ایرادات به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام و با پیگیری های انجام شده، عمده مشکلات برطرف شد. کاهش شکایات در ماه های اخیر موید این مدعا است؛ هر چند گزارش ایرادات فنی به صفر نرسیده است.

در حال حاضر نیز کارشناسان دیالیز این مرکز با ارتباط مستمر با مراکز درمانی، کار کرد دستگاه را تحت نظر دارند و پیگیر رفع مشکلات احتمالی دستگاه ها هستند.

استاندارد چک درمان بیماری واردات وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر