کد خبر: 934747 A

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان:

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تناوب کشت دانه‌های روغنی (کلزا)، عملکرد و تولید گندم در مزارع را تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا از قزوین، تورج بنیادی اظهار کرد: بررسی ها و یافته‌های علمی نشان می دهد کشت کلزا در تناوب با گندم موجب تقویت خاک و همچنین کاهش بیماری ها و آفات می شود و در صرفه جویی در آب نیز موثر است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه کشاورزان قزوینی را به تناوب کشت کلزا با گندم توصیه می کنیم،افزود: با هدف بهبود عملکرد مزارع گندم، پیشنهاد می شود کشاورزان کشت تناوب کلزا را مورد توجه قرار دهند.

بنیادی ادامه داد: کشت مداوم گندم در مزارع توان خاک را کاهش می دهد اما کشت تناوب کلزا در این مزارع می تواند فرصتی برای بازیابی خاک و حفظ مواد آلی آن باشد و در کشت بعدی عملکرد مزرعه گندم را به شکل قابل توجه افزایش دهد.

وی عنوان کرد: تلاش داریم تا ۱۵ تا ۲۰ درصد مزارع زیر کشت گندم را به شکل تناوب به کشت کلزا اختصاص دهیم.

این مسئول بیان کرد: کشت تناوبی کلزا و گندم با توجه به مصرف کم تر دانه های روغنی، به صرفه جویی در منابع آبی مورد مصرف بخش کشاورزی نیز کمک می کند.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: با بهره گیری از تناوب زراعی و عدم کشت متوالی یک محصول در اراضی، کشاورزان می توانند بدون رها کردن اراضی یا آیش، زمین های خود را به طور پیوسته به تولید محصولات اختصاص دهند.

بنیادی یادآور شد: امسال پیش بینی می شود ۳۳۵ هزار تن گندم و ۱۱ هزار تن کلزا از مزارع استان قزوین برداشت شود.

بخش کشاورزی جهاد کشاورزی زمین سازمان جهاد کشاورزی استان گندم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر