جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا استان قزوین با حضور ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و درمان برگزار شد. حریرچی همچنین از بیمارستان بوعلی قزوین بازدید کرد.

کد خبر: 907159