کد خبر: 850806 A

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

در راستای حفاظت از اراضی زراعی هرگونه تغییر کاربری و احداث صنایع در زمین های کشاورزی در سطح استان قزوین غیرمجاز است.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه خمسه در نشست کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی استان قزوین گفت: با هماهنگی انجام شده با سایر ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تولیدی برای فعالیت به شهرک های صنعتی و اراضی غیر کشاورزی سوق داده خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: اراضی مرغوب کشاورزی به بهانه توسعه نباید از چرخه تولید خارج شوند در غیر این صورت امنیت غذایی کشور دچار آسیب و تهدید خواهد شد.

خمسه ادامه داد: جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی مخالف است.

وی اضافه کرد: مجوز احداث واحد تولیدی، تغییر کاربری و اطاقک کارگری و نگهبانی بر اساس قانون از طریق کمیسیون مربوطه صادر خواهد شد و هیچ مرجع دیگری در این خصوص تصمیم گیر نیست.

در این نشست، پرونده ۱۳ طرح تولیدی و اطاقک نگهبانی برای تغییر کاربری درکمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مطرح شد.

استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.

استان قزوین تغییر کاربری زمین سازمان جهاد کشاورزی استان کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر