کد خبر: 806489 A

در بخش ایده های کارشناسان جوان؛

جایزه بین المللی صرفه جویی آب کشاورزی نصیب پژوهشگران دانشگاه امام خمینی «ره» استان قزوین شد.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا از قزوین، این جایزه در بخش ایده‌های کارشناسان جوان برای سال ۲۰۱۹، به اعضای هیات علمی دانشگاه شامل محمد بیجن خان، علی مهدوی مزده و هادی رمضانی اعتدالی و خانم‌ها فاطمه طیبی و نرگس مهری دانشجویان دانشگاه، برای طرح کاربرد شیر کنترل دبی برای صرفه‌جویی در مصرف آب تعلق گرفت.

کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی هر ساله اقدام به برگزاری مسابقه بین‌المللی صرفه‌جویی آب در کشاورزی با هدف انتخاب برترین طرح‌ها یا اقدامات اجرایی و مدیریتی در زمینه کاهش برداشت آب برای مصارف کشاورزی در چهار محور فناوری صرفه‌جویی آب، مدیریت در صرفه‌جویی آب، ایده‌های کارشناسان جوان در صرفه جویی آب و اقدامات اجرایی کشاورزان پیشرو می‌کند.

همانند سال‌های گذشته از ایران نیز چهار طرح، در هر یک از محورهای فوق برای شرکت در مسابقه جایزه بین‌المللی صرفه‌جویی آب کشاورزی به دبیرخانه کمیسیون بین‌المللی ارسال شده بود که طرح ایده‌های کارشناسان جوان در صرفه‌جویی آب از ایران حایز بیشترین امتیاز از سوی داوران بین‌المللی شده است.

کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی (ICID) (International Commission on Irrigation and Drainage) که در سال ۱۹۵۰ تاسیس شده است یک مجموعه فنی، علمی، بین المللی و غیر انتفاعی می باشد. این موسسه شامل شبکه ای از متخصصان در سراسر جهان می باشد که در زمینه آبیاری، زهکشی و مدیریت غذا فعالیت می کند. هدف اصلی این موسسه ترویج مدیریت پایدار آب کشاورزی و توسعه پایدار روستایی به منظور رسیدن به جهانی می باشد که در آن با ایجاد امنیت در زمینه تامین آب فقر و گرسنگی از بین برود.

۷۸ کشور زیر مجموعه این موسسه بین المللی هستند که در مجموع ۹۵ درصد اراضی کشاورزی دنیا را به خود اختصاص می دهند. این کشور ها هر کدام داری کمیته ملی مربوط به خود هستند که به صورت زیر مجموعه این ارگان بین المللی است.

استان قزوین امام خمینی شیر صرفه جویی کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر