از چهره بیمار محله هادی آباد که حکایت از دردها و لایه‌های پیدا و پنهان دارد تا 10 کیلومتر آن طرف تر، محله پونک با مردمانی با تمکن مالی و بیگانه از غم نان

کد خبر: 798985