کد خبر: 713536 A

پرویز عبدی خبر داد:

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، یک بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی تاکستان تخریب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان جهاد کشاورزی قزوین، پرویز عبدی روز چهارشنبه افزود: یک بنای غیر مجاز که در 70 هزار متر مربع از اراضی کشاورزی بخش اسفرورین شهرستان تاکستان در قالب کوره آجرپزی احداث شده بود، بر اساس اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی تخریب و قلع و قمع شد.

وی اضافه کرد: با توجه به ماده سه اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌ها که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون (دبیرخانه مستقر در مدیریت امور اراضی استان) تغییر کاربری دهند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز زمین محکوم خواهند شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا 6ماه در انتظار محکومان خواهند کرد.

 

جرم جهاد کشاورزی روز زمین قانون کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر