با رأی اعضای شورای شهر؛

ایلنا: در جلسه شورای شهر قزوین، مهدی صباغ با اکثریت آرا به عنوان شهردار قزوین انتخاب شد.

پربازدیدترین